สะสมทรัพย์

​​
แผนการออมและการลงทุน

ในช่วงชีวิตของคนเรา การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ต้องสร้างทั้งหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ การออมและการลงทุนมีหลายประเภท มีทั้งการออมในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมถึงการลงทุนก็มีทั้งที่มีความเสี่ยง และไม่มีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการใช้ชีวิตที่วางไว้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาแผนการออมแบบสะสมทรัพย์ที่ควบคู่การให้ความคุ้มครอง พร้อมสร้างความมั่นใจ ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงกับคุณ

  1. บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105

  2. กรุงเทพ 118

  3. บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168

  4. กรุงเทพ 200

  5. บีแอลเอ ปันสุข 80/20

  6. ดั่งใจ 260

  7. ดั่งใจ 18

  8. ดั่งใจ 18/12