ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยมะเร็ง


คุ้มครองการเกิดโรคมะเร็ง ตรวจพบครั้งแรก (หลังเอาประกันไม่น้อยกว่า90วัน) รับค่าสินไหมเต็มทุนประกัน

ให้ความคุ้มครองการเกิดโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก (หลังเอาประกันไม่น้อยกว่า90วัน) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนวงเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์