ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา


ผู้รับเหมามั่นใจในทุกสถานการณ์

คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างครอบคลุม ทั้งเครื่องจักร รวมถึงบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์