ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน


คุ้มครองความเสี่ยงจากหม้อน้ำในโรงงานของคุณ

ให้ความคุ้มครองหม้อน้ำและทรัพย์สินบริเวณใกล้เคียงของผู้เอาประกันภัย ตลอดจนร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการระเบิด หรือยุบแฟบของหม้อน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์