รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาใช้งานหรืออ่านได้เฉพาะเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้ (Cookies) คือ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

การใช้งานคุกกี้

บริษัท จะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical / Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาเนื้อหาสินค้า / บริการ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งาน และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอเนื้อหาและตอบสนองความต้องการ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่านให้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภาค หรือ ขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกในการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
  • คุกกี้เพื่อคัดเลือกเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้ในการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ โฆษณา ที่ท่านสนใจ

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจแตกต่างจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านไปใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหา นโยบายต่าง ๆ ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าบราวเซอร์ที่อุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.aboutcookies.org/

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ