คุ้มครองอุบัติเหตุ

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวอย่างแน่นอน กรุงเทพประกันชีวิต ขอเสนอแผนคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ รวมถึงชดเชยเงินที่เกิดจากการรักษาตัว ให้คุณอุ่นใจทุกที่ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก

  1. พีเอ อุ่นใจรัก

  2. สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย อุบัติเหตุ (อบ.) และบันทึกแนบท้าย ฆาตกรรม จลาจล (ฆจ.)

  3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)