hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (ศูนย์อีสาน)

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 2 (ออนไลน์) วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป แบบออนไลน์ วันที่ 17,18 พฤษภาคม 2566

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ