hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 23 เมษายน 2567 ออนไลน์

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 เมษายน 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 เมษายน 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป วันที่ 24-26 เมษายน 2567 ณ สำนักงานใหญ่

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ