hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ออนไลน์

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ออนไลน์

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ