hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

ประกาศแผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

เดือน มกราคม 2565 Update:13/1/65

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ