hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

กรกฎาคม 2565 Update 24-6-65

ขอรับใบอนุญาต วันที่ 19 ก.ค. 65 ณ สำนักงานใหญ่ (เพิ่มรอบ)

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 Update:5/4/65

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาอุบลราชธานี วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาอุดรธานี วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป แบบออนไลน์ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ