บีแอลเอ ปันสุข 80/20

ตอบโจทย์ความสุขรอบด้าน มอบความคุ้มครองพร้อมรับเงินคืนตลอดสัญญา และรับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญา สร้างทั้งหลักประกันและสร้างฐานะไปพร้อมๆ กัน เพื่อความสุขที่ไม่สะดุด และมั่นคงตลอดเส้นทางชีวิต

 • สุขกว่า กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120%*
 • มั่นคงกว่า กับการวางแผนอนาคตด้วยแบบประกันที่สร้างทั้งหลักประกันควบคู่กับสร้างฐานะ
 • ได้มากกว่า กับการออม พร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอนจากเงินคืนตลอดสัญญา
 • คุ้มกว่า สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 150,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 80 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
บีแอลเอ ปันสุข 80/20

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว แล้วแต่มูลค่าใดจะมากกว่า

 1. รับเงินคืนระหว่างสัญญา
  - รับ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 2 ปี ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  - รับ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 21 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 79 ปี
 2. รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 80 ปี
 3. รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120%*
 4. เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น
 5. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ