สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

สุขภาพดี…ชีวิตดี

ชีวิตดี... เริ่มต้นได้ด้วยการมีสุขภาพกายและใจที่ดี กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลให้คุณอุ่นใจในทุกช่วงเวลา ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมและบริการด้านสุขภาพอย่างเหนือระดับและครบครัน เพื่อให้คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขในทุกก้าวของชีวิต

เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

Prestige health
อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 11 – 80 ปี
อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 11 – 80 ปี
ผลประโยชน์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 200 ล้านบาท
ผลประโยชน์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 200 ล้านบาท(4)
คุ้มครองค่ารักษาสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองค่ารักษาสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก
สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก(5)
ครอบคลุมค่าห้องโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 25,000 บาท
ครอบคลุมค่าห้องโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 25,000 บาท(2) หรือห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน(3) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

(1) กรณีเลือกอาณาเขตความคุ้มครองทั่วโลก
(2) สำหรับความคุ้มครอง แผน 200 ล้านบาท
(3) ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น
(4) ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับความคุ้มครอง แผน 200 ล้านบาท
(5) ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย เฉพาะอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทยเท่านั้น

 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 11 - 80 ปีี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ปลดล็อคความคุ้มครองที่มากขึ้น เพื่อให้คุณได้มากกว่า

ปลดล็อคความคุ้มครองค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ปลดล็อคความคุ้มครองค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน(1)
 • ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน(1) หรือห้องพักระดับใดก็ได้
  สูงสุด 8,000 – 25,000 บาทต่อวัน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ปลดล็อคความคุ้มครองเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ปลดล็อคความคุ้มครองเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • การบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
 • ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ในอนาคต เช่น การบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy), เซลล์บำบัด (Stem Cell Therapy) หรือ วิธีการรักษาอื่นๆ ในอนาคต(2)
ปลดล็อคความคุ้มครองที่ให้มากกว่าการรักษา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ปลดล็อคความคุ้มครองที่ให้มากกว่าการรักษา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
 • ค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤต
 • ผลประโยชน์แพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด การจัดกระดูก และการแพทย์แผนจีน
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
 • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
ปลดล็อคแผนความคุ้มครอง โดยเพิ่มตัวเลือกความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
ปลดล็อคแผนความคุ้มครอง โดยเพิ่มตัวเลือกความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
 • เลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี / ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก(3)
 • สามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับสวัสดิการของคุณได้(4)
ปลดล็อคความมั่นใจ อยู่ที่ไหนก็มั่นใจได้
ปลดล็อคความมั่นใจ อยู่ที่ไหนก็มั่นใจได้
 • เลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ ประเทศไทย / ทวีปเอเชีย / ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา / ทั่วโลก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

(1) ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น
(2) วิวัฒนาการทางการแพทย์ดังกล่าวนั้นต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีรายชื่ออยู่ในแพทยสภาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ๆ
(3) ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย เฉพาะอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทยเท่านั้น
(4) ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 55-65 ปี และแผนแบบมีความรับผิดส่วนแรกในปัจจุบันนั้นต้องมีผลคุ้มครองต่อเนื่องนาน 5 ปี จึงสามารถใช้สิทธิ์ปรับเป็นแผนไม่มีความรับผิดส่วนแรกภายใต้แผนความคุ้มครองเดิมเท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

(1) สำหรับความคุ้มครอง แผน 100 ล้านบาท ขึ้นไป
(2) สำหรับความคุ้มครอง แผน 50 ล้านบาท ขึ้นไป

กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

หน่วย: บาท

แผนความคุ้มครอง แผน
20 ล้านบาท
แผน
30 ล้านบาท
แผน
50 ล้านบาท
แผน
100 ล้านบาท
แผน
200 ล้านบาท
อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทย ประเทศไทย / ทวีปเอเชีย / ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา / ทั่วโลก
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น)
8,000 ต่อวัน 10,000 ต่อวัน 12,000 ต่อวัน 15,000 ต่อวัน 25,000 ต่อวัน
หรือค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
(สำหรับค่ากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค)
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (1 ครั้งต่อวัน ภายใน 60 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
3. ขยายผลประโยชน์ค่าอรรถบำบัด (การแก้ไขการพูด) ในหมวดย่อยที่ 2.2 สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค และหมวดที่ 8 สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ภายใน 60 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
4. เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือการป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม ต่อตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000
5. ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำจากแพทย์ หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 60 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
6. ขยายผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
 • ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง
7. ค่าปรึกษาแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย ก่อนเข้ารับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
8. ค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤต (1 ครั้งตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่) (ผลประโยชน์ไม่รวมอยู่ในวงเงินสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) 500,000
9. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง กรณีผู้ป่วยนอก รวมไปถึงค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และค่ายาต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน)
 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน)
ไม่คุ้มครอง 50,000 100,000 จ่ายตามจริง
 • การแพทย์ทางเลือก ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5,000 10,000 50,000
10. ผลประโยชน์พิเศษ
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • ค่าฉีดวัคซีน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช สำหรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ไม่คุ้มครอง 15,000 50,000
 • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
10,000 40,000
11. ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีรายชื่ออยู่ในแพทยสภา (สำหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 ถึง 13 ของสัญญาเพิ่มเติมนี้  และผลประโยชน์ในบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ยกเว้น บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองอาการวิกฤต) จ่ายตามจริง
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สำหรับแผนที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก) 2,000 ต่อวัน
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 20 ล้านบาท 30 ล้านบาท 50 ล้านบาท 100 ล้านบาท 200 ล้านบาท
ความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์และความคุ้มครองหมวดที่ 1-6
(สำหรับอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทยเท่านั้น)
ไม่มี 50,000 ไม่มี 50,000 ไม่มี 100,000 ไม่มี 100,000 ไม่มี 100,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน สำหรับเพศชายและเพศหญิง อายุ 35 ปี เลือกอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย 34,395 23,486 35,552 24,254 52,572 35,085 85,610 66,501 126,022 103,684

รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 -13 และผลประโยชน์เพิ่มเติม ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมายเหตุ : • เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค แผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท สามารถซื้อกับบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น และสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ 1 แห่ง โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละอาณาเขตความคุ้มครอง • ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย

กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้หญิง อายุ 35 ปี มีสุขภาพดี ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ต้องการรับความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยต่างๆ อย่างครบถ้วน และได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆ ในอนาคต จึงสมัครทําประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค ความคุ้มครองแผน 100 ล้านบาท อาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย

เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

(1) ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น
(2) ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค
(3) ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 55-65 ปี และแผนแบบมีความรับผิดส่วนแรกในปัจจุบันนั้นต้องมีผลคุ้มครองต่อเนื่องนาน 5 ปี จึงสามารถใช้สิทธิปรับเป็นแผนไม่มีความรับผิดส่วนแรกภายใต้แผนความคุ้มครองเดิมเท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ

 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 6. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามบันทึกสลักหลังนี้สําหรับการป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่มีผลบังคับกับบันทึกสลักหลังนี้

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี ภายหลังระยะเวลา 1 ปี และค่าฉีดวัคซีน การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชและค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ภายหลัง 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

​สําหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม จะไม่คุ้มครองการเรียกร้องสินไหมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกรณีดังต่อไปนี้

 1. ฟันยางหรืออุปกรณ์ทันตกรรมอื่น ๆ
 2. การใส่รากฟันเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการเตรียมช่องปาก การทดลองใส่อุปกรณ์รวมถึงการครอบฟันบนรากฟันเทียม
 3. การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาวและทันตกรรมจัดฟันอื่น ๆ
 4. ทันตกรรมเพื่อ ความงามซึ่ง หมายถึง การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่จำเป็นต่อการเสริมสร้างหรือ ดูแลสุขภาพช่องปาก
 5. การรักษาเฉพาะทางซึ่ง หมายถึง การดูแลรักษาทันตกรรมใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความสามารถของทันตแพทย์ทั่วไป
 6. การผ่าฟันคุด
 7. การดูแลรักษา ซ่อมแซม หรือ การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝังเพชรฟัน
 8. การรักษาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อม หรือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เว้นแต่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันปากตามคําแนะนําแล้ว
 9. ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์และอวัยวะเทียม รวมถึงฟันปลอมหรือ ส่ิงประดิษฐ์ทางทันตกรรม

หมายเหตุ

 1. ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค ประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 2. ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 6. เบี้ยประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่ อายุ ชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
 7. เบี้ยประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค สามารภนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ