บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10 (มีเงินปันผล)

จะดีไหม...ถ้ามีทางเลือกใหม่ในการสร้างเงินออมของคุณให้เพิ่มพูนขึ้น แต่ก็ยังมั่นคงได้ในเวลาเดียวกัน พบกับ ‘ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล’ ที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินต้นไม่หาย พร้อมรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำและโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจากการลงทุน

 
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
 

ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผลนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการ...

 • วางแผนชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในวันข้างหน้า
 • วางแผนการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าและเงินต้นไม่สูญหาย
 • วางแผนการศึกษาบุตร-สร้างครอบครัว เพื่อการศึกษาของลูกรัก
 • วางแผนลดหย่อนภาษี สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปช่วยลดหย่อนภาษี
 • วางแผนเพื่อธุรกิจ สำหรับวางแผนขยายธุรกิจให้เติบโต
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์ ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
 

จุดเด่นด้านการลงทุน

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ชีวิตวัยเริ่มตันสร้างครอบครัว อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีตัวช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกัน เพื่อรองรับความสุขที่มากกว่าในอนาคต

จับมือกันให้แน่นและทำให้ใจสบาย เพราะเรามีแผนสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10 (มีเงินปันผล)” ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 18 ปี พร้อมออมเงินเพื่ออนาคตของครอบครัว และเพิ่มโอกาสรับเงินปันผล

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-6 รับเงินคืนปีละ 3% ในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 รับ 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7-12 รับเงินคืนปีละ 5% ในปีกรมธรรม์ที่ 4-5 รับ 150%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13-18 รับเงินคืนปีละ 7% ในปีกรมธรรม์ที่ 6-7 รับ 200%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนดสัญญา 300% ในปีกรมธรรม์ที่ 8-9 รับ 250%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 390% ในปีกรมธรรม์ที่ 10-18 รับ 300%
พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรร  
เงินปันผลของบริษัท[3]  
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี สุขภาพแข็งแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 35,200 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ความเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา ผลประโยชน์ทางภาษี
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวน
1 35,200 3% 3,000 100% 100,000 1,900 4,900 7,040
2 35,200 3% 3,000 100% 100,000 21,900 27,900 7,040
3 35,200 3% 3,000 100% 100,000 55,700 64,700 7,040
4 35,200 3% 3,000 150% 150,000 86,300 98,300 7,040
5 35,200 3% 3,000 150% 150,000 122,900 137,900 7,040
6 35,200 3% 3,000 200% 200,000 150,500 168,500 7,040
7 35,200 5% 5,000 200% 200,000 178,900 201,900 7,040
8 35,200 5% 5,000 250% 250,000 207,900 235,900 7,040
9 35,200 5% 5,000 250% 250,000 237,700 270,700 7,040
10 35,200 5% 5,000 300% 300,000 268,300 306,300 7,040
11   5% 5,000 300% 300,000 271,800 314,800  
12   5% 5,000 300% 300,000 275,500 323,500  
13   7% 7,000 300% 300,000 279,300 334,300  
14   7% 7,000 300% 300,000 283,200 345,200  
15   7% 7,000 300% 300,000 287,200 356,200  
16   7% 7,000 300% 300,000 291,300 367,300  
17   7% 7,000 300% 300,000 295,600 378,600  
18   307% 307,000 300% 300,000 300,000 390,000  
รวม 352,000 390% 390,000 - - - - 70,400
 • ผลประโยชน์เงินคืน, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับไปแล้วสะสม รวมกับจำนวนมินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเฉพาะมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น

หน่วย: บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา[3]
3% 4% 5%
1. ผลประโยชน์เงินคืนรายปีทั้งหมด
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 18
90,000 90,000 90,000 90,000
2. เงินครบกำหนดสัญญา
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 18
300,000 300,000 300,000 300,000
3. โอกาสรับเงินปันผล ณ วันครบกำหนดสัญญา[3] - 34,050 66,140 98,220
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 390,000 424,050 456,140 488,220
5. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 10 ปี 352,000 352,000 352,000 352,000
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 38,000 72,050 104,140 136,220
7. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 10 ปี 70,400 70,400 70,400 70,400
8. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
(กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (6.+7.))
108,400 142,450 174,540 206,620

[3] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10 (มีเงินปันผล)

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 18/10 (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ