รู้จักเรา

รายงานการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ คปภ.

​​​​

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ปผช.)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2567

ไตรมาส 1/2567

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2566

ประจำปี 2566

 

ไตรมาส 3/2566

 

ไตรมาส 2/2566

 

ไตรมาส 1/2566

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2565

ประจำปี 2565

 

ไตรมาส 3/2565

 

ไตรมาส 2/2565

 

ไตรมาส 1/2565

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2564

ประจำปี 2564

 

ไตรมาส 3/2564

 

ไตรมาส 2/2564

 

ไตรมาส 1/2564

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2563

ประจำปี 2563

 

ไตรมาส 3/2563

 

ไตรมาส 2/2563

 

ไตรมาส 1/2563

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2562

ประจำปี2562

 

ไตรมาส 3/2562

 

ไตรมาส 2/2562

 

ไตรมาส 1/2562

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2561

ประจำปี 2561

 

ไตรมาส 3/2561

 

ไตรมาส 2/2561

 

ไตรมาส 1/2561

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2560

ประจำปี 2560

 

แบบงบดุล

แบบงบดุลปี 2566

 

แบบงบดุลปี 2565

 

แบบงบดุลปี 2564

 

แบบงบดุลปี 2563

 

แบบงบดุลปี 2562

 

แบบงบดุลปี 2561

 

แบบงบดุลปี 2560

 

แบบงบดุลปี 2559

 

แบบงบดุลปี 2558

 

แบบงบดุลปี 2557

 

แบบงบดุลปี 2556

 

แบบงบดุลปี 2555

 

แบบงบดุลปี 2554

 

แบบงบดุลปี 2553

 

แบบงบดุลปี 2552

 

แบบงบดุลปี 2551

 

แบบงบดุลปี 2550

 

แบบงบดุลปี 2549

 

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2561

ไตรมาส 2/2561

 

ไตรมาส 1/2561

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2560

ไตรมาส 4/2560

 

ไตรมาส 3/2560

 

ไตรมาส 2/2560

 

ไตรมาส 1/2560

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2559

ไตรมาส 4/2559

 

ไตรมาส 3/2559

 

ไตรมาส 2/2559

 

ไตรมาส 1/2559

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2558

ไตรมาส 4/2558

 

ไตรมาส 3/2558

 

ไตรมาส 2/2558

 

ไตรมาส 1/2558

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2557

ไตรมาส 4/2557

 

ไตรมาส 3/2557

 

ไตรมาส 2/2557

 

ไตรมาส 1/2557

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2556

ไตรมาส 4/2556

 

ไตรมาส 3/2556

 

ไตรมาส 2/2556

 

ไตรมาส 1/2556

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2555

ไตรมาส 4/2555

 

ไตรมาส 3/2555

 

ไตรมาส 2/2555

 

ไตรมาส 1/2555

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2554

ไตรมาส 4/2554

 

ไตรมาส 3/2554

 

ไตรมาส 2/2554

 

ไตรมาส 1/2554

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2553

ไตรมาส 4/2553

 

ไตรมาส 3/2553

 

ไตรมาส 2/2553

 

ไตรมาส 1/2553

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2552

ไตรมาส 4/2552

 

ไตรมาส 3/2552

 

ไตรมาส 2/2552

 

ไตรมาส 1/2552

 
ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2551

ไตรมาส 4/2551

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ