ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก


ธุรกิจหยุด แต่ชีวิตยังเดินต่อได้

ให้ความคุ้มครองเจ้าของธุรกิจจากความสูญเสียที่ได้รับในระหว่างที่ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ (Standing Charges) และกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ควรจะได้รับในระหว่างธุรกิจหยุดชะงัก ภายในขอบเขตของกรมธรรม์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์