hero

สาขาและแผนที่


สำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.
(ปิดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Call Center 02-777-8888

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สาขา
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
×
ที่อยู่:
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
ศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
209, 211 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
×
ที่อยู่:
209, 211 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
เอกมัย
กรุงเทพมหานคร
23/66-73 อาคารสรชัย ชั้น 19 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
×
ที่อยู่:
23/66-73 อาคารสรชัย ชั้น 19 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
638,640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
×
ที่อยู่:
638,640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
ชัยนาท
ชัยนาท
84,84/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
×
ที่อยู่:
84,84/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
นครปฐม
นครปฐม
194,194/1 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
×
ที่อยู่:
194,194/1 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
นครสวรรค์
นครสวรรค์
36/6-8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
×
ที่อยู่:
36/6-8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
3/37-39 หมู่ 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
×
ที่อยู่:
3/37-39 หมู่ 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
พิษณุโลก
พิษณุโลก
68/29 หมู่10 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
×
ที่อยู่:
68/29 หมู่10 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
สระบุรี
สระบุรี
179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
×
ที่อยู่:
179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
170/24 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
×
ที่อยู่:
170/24 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
อ่างทอง
อ่างทอง
82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
×
ที่อยู่:
82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ