รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  1. ดร.ศิริ การเจริญดี

    ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย

    กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  3. คุณคมคาย ธูสรานนท์

    กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ