บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานองค์กรพร้อมบุตรหลาน เยาวชนและสื่อมวลชนที่สนใจการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมชมการแสดงละครเวที “มะมา..เป็นทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีวินัยในการทิ้งขยะ รู้จักประหยัดและเข้าใจนำสิ่งของกลับมารีไซเคิล โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (ที่สองจากซ้าย) นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย และลัคนา ทรัพย์ภิญโญ (ซ้าย) ผู้บริหารส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาด ร่วมเยี่ยมชมบูธ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้