โครงการรับผิดชอบต่อสังคม


3 องค์กรใหญ่ ร่วมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังอาสาทำความดีเพื่อสังคมครั้งที่ 9

2017-01-12T00:00:00Z
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับกรุงเทพประกันภัย และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมพลังอาสาทำความดีเพื่อสังคม ในกิจกรรม B3 ครั้งที่ 9 ร่วมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา

นำโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย นพ.นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ และคุณคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต นำทีมพนักงานจิตอาสาของทั้ง 3 องค์กรรวมกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมอาสาทำความดีเพื่อสังคม ในกิจกรรม B3 ครั้งที่ 9 ร่วมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งมอบอุปกรณ์การศึกษา และเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษากว่า 390,000 บาท พร้อมส่งต่อข้าวหอมมะลิจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน โดยช่วยกันปลูกต้นไม้ เช่น ขนุน มะละกอ มะพร้าว ซึ่งเป็นไม้ผลพันธุ์ใหญ่ที่จะให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงพืชผักสวนครัว เช่น กะเพรา กวางตุ้ง เพื่อสานต่อนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังร่วมวาดภาพระบายสีผนังอาคาร และร่วมทำกระปุกออมสินจากไม้ไผ่ เพื่อให้น้องๆ รู้จักเก็บออมเงิน และนำของใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์

​โครงการ B3 เป็นโครงการต่อเนื่องที่กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับกรุงเทพประกันภัย และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกันจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทั้ง 3 องค์กรได้ทำประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน และขอเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ