อื่นๆ


กรุงเทพประกันชีวิต ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ และรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

2017-01-19T00:00:00Z
นางคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตร่วมช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน และสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 หากผู้เอาประกันภัยมาขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิม ภายใน 6 เดือน บริษัทจะยกเว้นการตรวจสุขภาพ และดอกเบี้ยให้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-777-8888

​นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงาน ยังได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น ส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวันเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ประสบภัยภาคใต้นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในท้องที่สำหรับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังจากที่น้ำลดแล้ว
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ