บริการสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
Guarantee of Payment


เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ (ตามที่เลือก)

สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้

 • บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย/ทั่วโลก/ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา)

หมายเหตุ

 • กรมธรรม์ทุกฉบับ จะต้องมีสถานะมีผลบังคับ [Inforce] หรือ กู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติ [Inforce APL] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • กรณีผู้เอาประกันรายเดิม ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ [Inforce / Inforce APL] ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการภายใน 30 มิถุนายน 2564
 • กรณีผู้เอาประกันรายเดิม หรือ รายใหม่ ที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เท่านั้น บริษัทสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ยกเว้น ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

 • ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ

 • การให้ข้อมูลและประสานงานการให้บริการโดย Aspire Lifestyles Services [Thailand] Ltd. กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • การบริการข้างต้นนี้เป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และมีผลคุ้มครองภายใน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม ที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ (Inforce / Inforce APL) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการภายใน 30 มิถุนายน 2564
 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม หรือรายใหม่ ที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

" หมดกังวลเรื่องพบหมอยุคโควิด-19 สำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการรับคำแนะนำข้อมูลสุขภาพ ติดต่อแพทย์ออนไลน์ของโรงพยาบาลชั้นนำได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์แบบไม่ต้องสำรองจ่าย "

สอบถามเพิ่มเติม 02 777 8888

บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ มอบบริการเทเลเมดิซีน (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันของบริษัท เพื่อใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ในการรับคำแนะนำ ข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลการรักษา หรือ การรับยาต่อเนื่อง ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล


ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

 1. ผู้เอาประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการประกันสุขภาพแบบรายสามัญ และการประกันชีวิตแบบรายกลุ่ม
  1. ผู้เอาประกันรายสามัญ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญ ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ผู้เอาประกันผู้ถือสัญญาโอพีดี สบายใจ , สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ , เฮลธ์เฟิสต์ , มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์
  2. ผู้เอาประกันรายกลุ่ม ผู้เอาประกันผู้ถือกรมธรรม์ทุกแบบที่มี OPD ตามวงเงินที่คุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบโรงพยาบาล ด้วยการแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน / E-card @ Application BLA Happy Life ก่อนเข้ารับบริการ


รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ Telemed Plus

โรงพยาบาล ช่องทางการรับบริการ เวลาบริการ หมายเหตุ
เบอร์ติดต่อ Line / Facebook Application
กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) 02 310 3636 - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 100 บาท ในเขตกรุงเทพฯ
กรุงเทพพัทยา 086 688 0516 - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี
กรุงเทพระยอง 063 213 6244
คุณนุชจเรียน เรืองสังข์ แผนกกลยุทธ์และสารสนเทศ

- 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรีในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร
กรุงเทพสิริโรจน์ 076 361 888
หน่วยงานอายุรกรรม
- - 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยาเหมาจ่าย 150 บาทเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
กรุงเทพหาดใหญ่ 074 272 800 myHealthFirst
myHealthFirst
8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี
เกษมราษฎร์บางแค 02 804 8959
ต่อ 1414
- 8.00 – 17.00 น.
จันทร์ – ศุกร์
ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท
นครธน 02 450 9999
ต่อ 5221
- 8.00 - 18.00 น. ค่าส่งยา
 1. ทางไปรษณีย์ หรือ Flash ฟรี
 2. Lineman / Grab ลูกค้าชำระเงินปลายทางตามจริง
 3. นำส่งยาโดยรถโรงพยาบาล ภายในระยะทาง 10 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 200 บาท และทุก 10 กิโลเมตร คิดเพิ่ม 100 บาท
นวมินทร์ 9 083 948 9042,
02 518 1818
ต่อแผนกอายุรกรรม

- 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา
 1. Lineman /Grab ลูกค้าชำระเงินปลายทางตามจริง
 2. ไปรษณีย์ รพ.เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง (แต่ไม่เกิน 150 บาท/ครั้ง) ทั่วประเทศ
บางปะกอก 3 02 109 3111
ต่อ อายุรกรรม
ชั้น 5 แผนก OPD 5
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะพื้นที่ให้บริการ (สอบถามโรงพยาบาล)
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 02 109 9111www.bangpakokhospital.com
BPK Connect
BPK Connect
BPK Connect
8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี 20 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิด 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
บางปะกอก สมุทรปราการ 02 109 3222
ต่อ 10115 , 10105
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ให้บริการ (สอบถามโรงพยาบาล)
พญาไทศรีราชา 038 317 333 ต่อ 2103
แผนกต้อนรับลงทะเบียน
- 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยา 50-100 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระยะทาง
พญาไท 3 1772,
02 467 1111
ต่อ 1937
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เวชธานี 02 734 0000
ต่อ 3605

- 9.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดเหมาจ่าย 250 บาท ทั่วประเทศ (ไม่รวมยาควบคุมอุณหภูมิ)
สมิติเวช ชลบุรี 033 038 988
- 8.00 - 20.00 น. ไม่มีค่าบริการ Telemed Plus
ค่าส่งยา - เหมาจ่าย 100 บาททุกพื้นที่
สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02 022 2222
ต่อ แผนก virtual

Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ถึง 30 มิย.64
สมิติเวช ศรีราชา 038 320 300
ต่อ 4001, 4002

- 8.00 - 20.00 น.
 1. ทางไปรษณีย์ (กรณีไม่เร่งด่วน) ฟรี
 2. กรณีเร่งด่วน คิดค่าบริการเหมาจ่าย 100 บาท ทั่วประเทศ ใช้ Service Med Bike
สมิติเวช สุขุมวิท 02 022 2222
Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ถึง 30 มิย.64

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

สิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่าแพทย์
 2. ค่าการพยาบาล
 3. ค่ายา
 4. ค่าเวชภัณฑ์

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่ารถส่งยา หรือ เวชภัณฑ์
 2. ค่ารถส่งพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ไปให้การรักษานอกโรงพยาบาล

หมายเหตุ

ในแต่ละโรงพยาบาลมีวิธีการ และ การคิดค่ารักษาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ค่าบริการจะถูกกว่าค่าบริการที่รับบริการ ณ โรงพยาบาล รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ในบางรายการ ซึ่งสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ ก่อนการรับบริการได้

การใช้บริการและการเคลม

การใช้บริการ Telemed Plus โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท

 • ลูกค้าติดต่อใช้บริการตามช่องทางของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • โรงพยาบาลจะทำการเช็คสิทธิ์ความคุ้มครองกับบริษัท ตามเงื่อนไขการให้บริการโครงการฯ และดำเนินการด้านเอกสารวางบิลมายังบริษัท
 • หากมีส่วนเกินสิทธ์ความคุ้มครอง ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล
 • เงื่อนไขค่ารักษาพยาบาลและการให้บริการต่างๆ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

ข้อจำกัด Telemedicine

 • เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ได้กับโรคที่มีความเร่งด่วน เช่นอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด
 • ผู้ให้บริการบางราย อาจมีการคิดค่าบริการส่งยาหรือค่ารถจากโรงพยาบาลที่นำส่งยา หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
รับบริการความเห็นที่ 2 ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟรี 1 ครั้ง จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษาโรคกระดูกและข้อ 
									กระดูกสันหลัง และโรคข้อรูมาติซึ่ม

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต สถานะมีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบบริการความเห็นที่สองของแพทย์ ฟรี 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษากระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคข้อและรูมาติซึ่ม โดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษา

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการความเห็นที่สองของแพทย์ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านช่องทาง Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM
 • ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน ต่อโรงพยาบาล เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการ
 • ความคุ้มครองค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคข้อและรูมาติซึ่ม (ฟรี 1 ครั้ง) ระยะเวลาการบริการ 15-20 นาที

การใช้บริการ

 1. ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM โดยส่งข้อมูลมาให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์และพิจารณา
  1. ข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอื่น มาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
  2. บัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน
 2. หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายให้รับบริการปรึกษาแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมง
 3. ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ หากมีการสั่งจ่ายยา และการจัดส่งยา ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • ภายใน 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษามะเร็งสูงสุด 20% เมื่อรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษามะเร็งสูงสุด 20%

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

 1. บริการให้คำปรึกษาโดยทีม Horizon Navigator ของบำรุงราษฎร์ เพื่อทราบแผนการรักษาเบื้องต้น
 2. มอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  1. ส่วนลดค่าห้อง 20 –30% สำหรับส่วนที่ชำระเอง (เงินสด หรือบัตรเครดิต)
  2. ส่วนลด 10 –15% ค่ายา (ยกเว้นยามะเร็งและยาสั่งซื้อพิเศษ) ค่าเวชภัณฑ์ หมวด 1, ค่าตรวจพื้นฐาน
   ทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจพื้นฐานเอ็กซเรย์
  3. รับสิทธิ์เข้าโครงการ cost containment การรักษามะเร็ง การผ่าตัด
 3. บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
  1. บริการรถรับส่ง เพื่อการตรวจวินิจฉัย 2 ครั้งต่อปี
  2. บริการรถรับส่ง เพื่อการผ่าตัด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  3. บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
 4. บริการห้องรับรองนภาเล้าจ์น
  1. บัตร Titanium รับบริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตร ไม่จากัดครั้ง พร้อมรับสิทธิ์ High Tea : Bumrungrad x JW Marriot
  2. บัตร Platinum รับบริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตร รับสิทธิ 4ครั้งต่อปี พร้อมรับสิทธิ์ High Tea : Bumrungrad x JW Marriot

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการเพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษาโรคมะเร็ง สำหรับผู้เอาประกันภัยกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ถือกรมธรรม์บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านช่องทาง Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM
 • ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน ต่อโรงพยาบาล เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการ
 • ผู้เอาประกันภัยดำเนินการมัดจำค่าบริการทางการแพทย์กับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยมัดจำค่าบริการทางการแพทย์ 1,000,000 บาท ขึ้นไป (VIP Card Titanium) รับบัตรเงินสด เพิ่ม 20%
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยมัดจำค่าบริการทางการแพทย์ 500,000 – 999,999 บาท (VIP Card Platinum) รับบัตรเงินสด เพิ่ม 10%

มัดจำค่าบริการทางการแพทย์กับบำรุงราษฎร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มัดจำค่าบริการทางการแพทย์โดยใช้เงินสด บัตรเครดิต หรือแคชเชียร์เช็ค กับบำรุงราษฎร์มูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์มูลค่าเพิ่ม 10-20% ของเงินมัดจำ
 2. เมื่อผู้ป่วยวางเงินมัดจำแล้ว สามารถระบุรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้วงเงินดังกล่าวร่วมกัน (“ผู้มีสิทธิ์ร่วม”) ได้สูงสุด 2 คน โดยต้องเปิด HN และระบุข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหนังสือ โดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์ร่วมได้ไม่ว่ากรณีใด
  ผู้ป่วยและผู้มีสิทธิ์ร่วมสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ที่บำรุงราษฎร์ ไวทัลไลฟ์ และเอสเพอรานซ์ (“สถานพยาบาล”)
 3. การให้มูลค่าเงินเพิ่ม แบ่งเป็น
  • วางเงินมัดจำ 500,000 –999,999 บาท รับมูลค่าเงินเพิ่ม 10%
  • วางเงินมัดจำ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับมูลค่าเงินเพิ่ม 20%
 4. มูลค่าเงินเพิ่มตามข้อ 3 จะเป็นวงเงินในบัญชีเงินมัดจำของผู้ป่วย และคูปองเงินสด โดยแบ่งลักษณะการใช้ดังนี้
  • 50% ของวงเงินมูลค่าเพิ่ม ให้คูปองเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกประเภท รวมถึงการตรวจคัดกรองทุกประเภท เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองสโตรค ตรวจคัดกรองหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น (สิทธิ์นี้สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้)
  • 50% ของวงเงินมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นมูลค่าเพิ่มในรูปแบบวงเงิน เพื่อใช้แทนเงินสดในการใช้บริการ
 5. คูปองเงินสดในข้อ 4 สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ไม่สามารถแลกคืนเป็นสด และไม่สามารถให้เงินทอนเป็นเงินสด หรือคูปองเงินสดได้
 6. บำรุงราษฎร์จะตัดวงเงินจากบัญชีเงินมัดจำทุกครั้งหลังมีการรับบริการทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยจะได้ใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบจำนวนการใช้วงเงินทุกครั้ง
 7. ระยะเวลาเปิดบริการรับสมัคร มีระยะเวลา 2 ปี เริ่ม 15 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดการรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2565
 8. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ คือ 2 ปี นับจากวันวางเงินมัดจำแล้ว โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาทุกกรณี
 9. ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยยังมีวงเงินเหลือในบัญชีเงินมัดจำ และได้ระบุผู้มีสิทธิ์ร่วมไว้ 2 คน ให้ถือว่าได้สิทธิ์ในวงเงินที่เหลือคนละกึ่งหนึ่งเท่าๆ กัน
 10. หากมีส่วนลดอื่นใดนอกเหนือจากบัตร Titanium หรือ บัตร Platinum ที่บำรุงราษฎร์ออกให้จากการวางมัดจำนี้ ผู้ป่วยรวมถึงผู้มีสิทธิ์ร่วมสามารถเลือกใช้ส่วนลดได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้

การใช้บริการ

 1. ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM โดยส่งบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน มาให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเพื่อจัดทำเอกสารสัญญา
 3. รับสิทธิ์มูลค่าเพิ่มตามรายละเอียดข้างต้น โดยสามารถใช้คู่กับโปรโมชั่นอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • 2 ปี นับจากวันมัดจำค่าบริการทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว