ยิ่งนาน.. ยิ่งผูกพัน.. ยิ่งใส่ใจ BLA Happy Life Club ยกระดับความพิเศษ.. ให้พิเศษยิ่งขึ้น เพื่อแทนคำขอบคุณ

โดยแบ่งระดับความพิเศษเป็น 2 สถานะ 6 ระดับ ตามการชำระเบี้ย


สถานะของ BLA Happy Life Club Blue 3 ระดับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CLASSIC

ยอดชำระรวมต่อปี

0 – 19,999 บาท

STANDARD

ยอดชำระรวมต่อปี

20,000 – 249,999 บาท

PREMIER

ยอดชำระรวมต่อปี

250,000 – 499,999 บาท

สถานะของ BLA Happy Life Club Indigo 3 ระดับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AQUA

ยอดชำระรวมต่อปี

500,000 – 999,999 บาท

SKY

ยอดชำระรวมต่อปี

1,000,000 – 2,999,999 บาท

SAPPHIRE

ยอดชำระรวมต่อปี

3,000,000 บาทขี้นไป
 

เติมความสุขให้เต็ม ด้วยสิทธิประโยชน์ครบทุกไลฟ์สไตล์

ครอบคลุมทุกความต้องการด้วยประสบการณ์เหนือระดับ

สิทธิประโยชน์ 5 หมวดหมู่  

วิธีการรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน

วิธีรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน