​​

เพื่อยกระดับความพิเศษดั่งคุณเป็นคนสำคัญ
แสดงถึงความใส่ใจในทุกๆ ด้าน จากหลากหลายสิทธิพิเศษ
ตามการชำระเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการด้วยประสบการณ์ที่เหนือระดับ ในหลากหลายด้าน
อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้านไลฟ์สไตล์ กิจกรรมต่างๆ และบริการพิเศษ
จากกรุงเทพประกันชีวิต
เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สมาชิกสถานะ Indigo

ระดับ Aqua

ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี

500,000 – 999,999 บาท

ระดับ Sky

ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี

1,000,000 – 2,999,999 บาท

ระดับ Sapphire

ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี

3,000,000 บาทขี้นไป
สถานะของสมาชิก BLA Happy Life Club พิจารณาจากยอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีปฏิทิน รวมถึงเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทได้รับชำระเงินระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 • ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว, กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล, กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ, กรมธรรม์กลุ่มทุกแบบประกัน
 • กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะมีผลบังคับ
 • หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยประกันภัย เพื่อพิจารณาสถานะสมาชิก เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

  SAPPHIRE SKY AQUA
สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
Health Privileges
ตรวจสุขภาพประจำปี
Prestige 1 ครั้ง/ปี Standard 1 ครั้ง/ปี Standard 1 ครั้ง/ปี
บริการถยนต์ไปส่งหรือรับกลับ เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านยามพักฟื้น
1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
บริการผู้ช่วยทางการแพทย์ในต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง
Travel Privileges
บริการรถลีมูซีน
Alphard 2 ครั้ง/ปี Camry 2 ครั้ง/ปี Camry 1 ครั้ง/ปี
บริการห้องรับรองสนามบิน
2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
บริการรถกอล์ฟ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี  
บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี  
คอร์สเสริมความรู้
Edutainment Course Privileges
คอร์สอบรม สัมมนา
สิทธิประโยชน์เฉพาะคุณ
Personalized Privileges
วันเกิด
บัตรกำนัล บัตรกำนัล บัตรกำนัล
วันปีใหม่
การ์ดปีใหม่ การ์ดปีใหม่ การ์ดปีใหม่
คลอดบุตร
ชุดของขวัญ ชุดของขวัญ ชุดของขวัญ
วันแต่งงาน
ชุดของขวัญ ชุดของขวัญ ชุดของขวัญ
วันจบการศึกษา
ชุดของขวัญ ชุดของขวัญ ชุดของขวัญ
กิจกรรมพิเศษ เพื่อมอบ
ประสบการณ์สุดประทับใจ
Exclusive Experience Activities
ห้องรับรองพิเศษ ณ กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
ที่จอดรถ Indigo ณ กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
กิจกรรม VIP
สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์
หมายเหตุ : สมาชิก BLA Happy Life Indigo ทุกระดับ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน บีแอลเอ แฮปปี้ไลฟ์ เป็นหลัก ยกเว้นสิทธิประโยชน์บางประเภทที่จะแจ้งสมาชิกผ่านช่องทางอื่นๆ

เติมความสุขพร้อมความใส่ใจ
ด้วยสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ (Personalized Privilege)

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสถานะทุกระดับ

รับของขวัญในโอกาสสำคัญ

วันเกิด

ของขวัญพิเศษในวันเกิดของคุณ รับสิทธิ์ได้ตลอดเดือนเกิด

ผู้มีสิทธิ์รับของขวัญ : ผู้เอาประกันสถานะ INDIGO ทุกระดับ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์
จะแสดงและกดรับได้ในช่วงเดือนเกิดของผู้เอาประกัน

วิธีการรับสิทธิ์ : ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • หากท่านไม่ได้กดรับสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • จำกัดสมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญของขวัญวันเกิด
วันคลอดบุตร

ของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว

ผู้มีสิทธิ์รับของขวัญ : ผู้เอาประกันภัย, บุตร หรือหลาน (บุตรของบุตรของผู้เอาประกันภัย) เท่านั้น
                                         ที่มีการคลอดบุตรภายในปี 2567

เอกสารประกอบ

เอกสารแสดงความสัมพันธ์ถึงการเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับของขวัญที่มีนามสกุลเดียวกัน (กรณีมอบของขวัญให้บุตร หรือหลาน)

 
วันจบการศึกษา

ของขวัญเมื่อจบการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์รับของขวัญ : ผู้เอาประกันภัย, คู่สมรส, บุตร หรือหลาน (บุตรของบุตรของผู้เอาประกันภัย) เท่านั้น 
                                         ที่จบการศึกษาภายในปี 2567

เอกสารประกอบ

 • ใบปริญญา หรือหลักฐานแสดงการจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา เอกเท่านั้น
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ถึงการเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตร ประชาชนของผู้รับของขวัญที่มีนามสกุลเดียวกัน (กรณีมอบของขวัญให้คู่สมรส, บุตร หรือหลาน)
 
วันแต่งงาน

ของขวัญวันสร้างครอบครัว

ผู้มีสิทธิ์รับของขวัญ : ผู้เอาประกันภัย, บุตร หรือหลาน (บุตรของบุตรของผู้เอาประกันภัย) เท่านั้น
                                         ที่มีพิธีแต่งงานภายในปี 2567

เอกสารประกอบ

 • สำเนาการ์ดเชิญ ทะเบียนสมรส หรือภาพถ่ายที่มีระบุชื่อบ่าวสาว และวันที่แต่งงาน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ถึงการเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตร ประชาชนของผู้รับของขวัญที่มีนามสกุลเดียวกัน (กรณีมอบของขวัญให้บุตร หรือหลาน)

วิธีการรับสิทธิ์ : ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : ภายใน 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • จำกัด 1 ครั้ง / วันพิเศษ / ปี
 • สิทธิ์จะแสดงและกดรับได้ภายใน 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น หากท่านไม่ได้กดรับสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณีที่ท่านไม่แนบเอกสาร หรือแนบเอกสารไม่ถูกต้อง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้