เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
BLA HAPPY LIFE CLUB สถานะ BLUE
ด้วยความใส่ใจ ทั้งบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EVERY CARE และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ จากกรุงเทพประกันชีวิต
เพื่อการเสริมสร้างและสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
และสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมายที่หลากหลายครบทุกไลฟ์สไตล์
แทนคำขอบคุณ ที่ลูกค้าคนสำคัญ มอบความไว้วางใจให้กรุงเทพประกันชีวิตได้ดูแลคุณและครอบครัว

สมาชิกสถานะ Blue

ระดับ Classic

ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี

0 – 19,999 บาท

ระดับ Standard

ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี

20,000 – 249,999 บาท

ระดับ Premier

ยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี

250,000 – 499,999 บาท
สถานะของสมาชิก BLA Happy Life Club พิจารณาจากยอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีปฏิทิน รวมถึงเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทได้รับชำระเงินระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว, กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล, กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ, กรมธรรม์กลุ่มทุกแบบประกัน
  • กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะมีผลบังคับ
  • หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยประกันภัย เพื่อพิจารณาสถานะสมาชิก เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ Health

  • ส่วนลดตรวจสุขภาพประจำปี

สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง Travel

  • รถลีมูซีน (สำหรับสถานะ Premier)
  • ส่วนลดรถลีมูซีน

สิทธิประโยชน์สำหรับบุคคล Personalized

  • Birthday Greeting
  • New year Greeting

สิทธิประโยชน์ด้านความรู้ Edutainment

  • คอร์สอบรมสัมมนา

สิทธิประโยชน์ด้าน ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์พิเศษ Impressive Experience

  • ที่จอดรถ กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานใหญ่