• โรงพยาบาลธนบุรีตรัง (ตรังรวมแพทย์)

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 2 Package ดังนี้

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Standard Package

 • Standard Package 1 ราคา 2,000 บาท*
 • Standard Package 2 ราคา 2,800 บาท**
 • Standard Package 3 ราคา 3,100 บาท***
 • Standard Package 4 ราคา 3,100 บาท***
 • Standard Package 5 ราคา 3,200 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Prestige Package

 • Prestige Package 1 ราคา 6,000 บาท*
 • Prestige Package 2 ราคา 5,000 บาท*
 • Prestige Package 3 ราคา 6,800 บาท**
 • Prestige Package 4 ราคา 5,800 บาท**
 • Prestige Package 5 ราคา 7,100 บาท***
 • Prestige Package 6 ราคา 6,100 บาท***
 • Prestige Package 7 ราคา 4,700 บาท***
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สำหรับสุภาพสตรีควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
*** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับสุภาพสตรีควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue, Indigo ทุกระดับ กรุณาแสดงบัตรสมาชิกบนแอปพลิเคชั่นเพื่อรับสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกันที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 4. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 5. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 6. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 7. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ - 31 มีนาคม 2568

นัดหมายตรวจสุขภาพ

 • 075-215215 ต่อ 3311
ดูข้อมูลเพิ่มเติม