หลังจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจนหายดี แพทย์วินิจฉัยว่าสามารถกลับบ้านได้ มีสิ่งสำคัญอีกเล็กน้อย ที่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้านเองต้องเตรียมการณ์ให้พร้อม เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม และไม่ทรุดลงขณะเดินทางกลับ

1.เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวและดูแลตัวเอง

คำแนะนำต่างๆ ของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งเรื่องที่แพทย์ให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ ทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั้งสิ้น อย่างเช่น การให้ออกกำลังกายเบาๆ อย่าง เดิน หรือวิ่งช้าๆ หรืองดการทานอาหารที่ไขมันสูง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยจะทำให้ร่างกายแข็งแรง และได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ต้องเข้ารับการรักษาบ่อยๆ

2.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยา ตามที่แพทย์สั่ง

การเจ็บป่วยกับการทานยาเป็นของคู่กัน ผู้ป่วยควรทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพราะยาจะช่วยรักษาร่างกายให้แข็งแรงเป็นปกติดังเดิม ที่สำคัญผู้ป่วยจำเป็นจะต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานหรือการออกฤทธิ์ของยา เพื่อทำให้การใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย

3.เตรียมยานพาหนะที่สะดวก ปลอดภัยและมั่นใจ (Driving Home)

แม้ว่าจะสามารถกลับบ้านได้แล้ว สำหรับผู้ป่วยบางคนที่จำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเอง ต้องไม่ลืมว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองนั้นยังไม่แข็งแรงเต็มร้อย และอาจทรุดลงได้ตลอดเวลา การกลับบ้านโดยรถบริการสาธารณะมีความสะดวกและเป็นที่นิยมก็จริง แต่จะดีกว่าถ้าผู้ป่วยสามารถเลือกใช้บริการรถยนต์ที่จะพาตัวเองกลับบ้าน ด้วยความมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว อย่างเช่น บริการ “Driving Home”

BLA Every Care ห่วงใยคุณทุกช่วงเวลา มอบการดูแลให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย “​​บริการรถยนต์รับ-ส่งภายหลังการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล” หรือ “Driving Home” โดยสามารถใช้บริการรถยนต์ พร้อมคนขับที่เชี่ยวชาญ เพื่อรับจากโรงพยาบาลภายหลังการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ด้วยคนขับที่เชี่ยวชาญการขับรถ สุภาพ และวางใจได้ในเรื่องสุขอนามัย เพื่อไปส่งคุณยังจุดหมายที่ต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การรับบริการ Driving Home

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องทำการนัดหมายวันและเวลาก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 24 ชม.
  2. สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ก่อน 12 ชม. ก่อนเดินทาง โดยไม่เสียสิทธิ์ สำหรับวันเดินทางเมื่อถึงเวลานัดหมาย
  3. รถยนต์รับ-ส่งสามารถรอรับได้ไม่เกิน 30 นาที และจำนวนผู้เดินทางต้องไม่เกิน 3 ท่านพร้อมสัมภาระ
  4. ปัจจุบันให้บริการสำหรับจุดรับ-ส่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  5. รับบริการโทร 02 099 0888 หรืออีเมล rez@limousinethailand.com ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุ Code ที่ได้รับผ่าน SMS แก่เจ้าหน้าที่

*สิทธิ์การได้รับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

อัพเดทข้อมูลบริการ Driving Home คลิก

สุขภาพความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โรคภัยต่างๆ อยู่รอบตัว การให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเอง จึงจะทำให้ตัวเองปลอดภัยและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


บทความที่เกี่ยวข้อง