​​แค่คิดมุมใหม่ มองมุมกลับ ชีวิตก็มีความสุข
 

ความเครียด ความวิตกกังวลใจ เกิดจากความคิดของตัวเรา ที่ยังวนอยู่ที่เดิม คิดซ้ำไปเรื่อยๆ การคิดในมุมมองที่เราไม่เคยมอง จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น โดยเฉพาะการ “คิดบวก”

การคิดบวก ไม่ใช่เรื่องของคนโลกสวย หรือมองความจริงเพียงด้านเดียว โดยไม่ยอมสนใจมุมที่เป็นด้านลบหรือปัญหา แต่จริงๆ แล้ว การคิดบวก เป็นการปรับมุมมองหรือกรอบของความคิด เพื่อให้เรา “มีแรงพอ” ที่จะสู้กับ “ปัญหา” มองปัญหานั้นในมุมใหม่ๆ เช่น ปัญหาแม้จะยาก แต่ก็สามารถแก้ได้ หากมีความพยายามและวิธีการที่ดี หรือเลือกที่จะมองว่าเป็น “โอกาส” ในการเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิต

 
แค่คิดมุมใหม่ มองมุมกลับ ชีวิตก็มีความสุข
 

บทความที่เกี่ยวข้อง