hero

Network Hospital List


คุณสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่ร่วมบริการได้ด้านล่างนี้

เลือกตามประเภทการให้บริการ

Hospital Name Province Service Types
สมุทรสาคร Samut Sakhon
สมุยอินเตอร์เนชันแนล Surat Thani
สรรพสิทธิประสงค์ Ubon Ratchathani
สำโรงการแพทย์ Samut Prakan
สิโรรส Yala
สิโรรส ปัตตานี Pattani
สินแพทย์ Bangkok
สินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล) Kanchanaburi
สินแพทย์ ลำลูกกา Pathum Thani
สินแพทย์เสรีรักษ์ Bangkok
โรงพยาบาลตำรวจ ×

ที่อยู่:

2 ซ.ศูนย์วิจัย7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์:

0-2310-3000

โทรสาร:

การให้บริการ:

ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด

เรียกร้องค่าสินไหม ณ โรงพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล

Google Map:

×

Please use the contact form below.
We'll get back to you as quickly as possible.