Contact
Contact
Contact

สำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.
(ปิดวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปีของธนาคาร)

Call center 02-777-8888

เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) 
เวลาทำการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 19.00 น. 

รูปแผนที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สาขา จังหวัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
เชียงคำ พะเยา 25 หมู่ 10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 0 5445 4258
เชียงราย เชียงราย 836/21 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0 5371 1816
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-287-251
ฝาง เชียงใหม่ 376/3 หมู่ 2 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 053-451-066
พะเยา พะเยา 15/26-27 ถ.ประตูกลอง 2 ต.เวียง อ. เมือง จ.พะเยา 56000 054-482-112
ลำปาง ลำปาง 236/9 หมู่1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 054-352-623