ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี โดยยึดแนวคตินิยมทางพื้นฐานพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธนิยมทำบุญเดือน 10 หรือ “สารทไทย” การจัดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่” ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการตลาดกล้วยไข่ของหน่วยราชการ และบรรดาผู้ประกอบการทำสวนกล้วยไข่ ในจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศอีกด้วย กรุงเทพประกันชีวิต นำโดยทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ ร่วมกิจกรรมภายในงาน อันประกอบด้วยการทำบุญสารท ซึ่งถือเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นครั้งแรก