โดยคุณเรื่องศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาดนำทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ 
ให้บริการข้อมูลในการวางแผนการเงินรอบด้าน ภายใต้แนวคิด"ชีวิตออกแบบได้" พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์
ในการสร้างหลักประกันและสร้างฐานะให้แก่ลูกค้า
และประชาชน