“ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เป็นประเพณีไทยที่อยู่คู่ชาวอุบลราชธานี มานานกว่าร้อยปีแล้ว สิ่งที่เป็นจุดเด่นของงานคงหนีไม่พ้นต้นเทียนพรรษา ที่ล้วนแกะสลักอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน

จากความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างความสุขให้แก่สังคมไทยด้วยการสืบสานประเพณีไทย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของไทยรวมถึงชุมชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เพื่อให้คนไทยมี “ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า” โดยในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 3 แล้ว ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำต้นเทียนพรรษาของวัดไชยมงคลภายใต้การดูแลของพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ซึ่งการแกะสลักเทียนนั้นเป็นทำด้วยมือทั้งต้น ด้วยฝีมือที่เปี่ยมด้วยความอดทนและพากเพียรของช่างแกะสลัก บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนพระมหาชนก ผ่านลวดลายอันสวยงาม ที่นอกเหนือจากความสวยงามยิ่งใหญ่ของต้นเทียนแล้ว ผู้ที่มาชมยังได้เรียนรู้พุทธประวัติไปในตัวอีกด้วย

​นอกจากนี้ ทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต กว่าร้อยชีวิตยังได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา พร้อมแต่งกายตามแบบท้องถิ่นเข้ากับบรรยากาศ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ผู้มาร่วมงาน ตั้งบูทแจกพัด และน้ำดื่ม เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานตลอด 2 วัน