ศิลปวัฒนธรรม


กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมมอบความสุขที่มากกว่า สนับสนุนประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

2014-04-17T00:00:00Z

กรุงเทพประกันชีวิตร่วมสร้างความสุข สืบสานประเพณีสงกรานต์ ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2556 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมจัดบูธปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดงานที่ผ่านมา เพื่อให้บริการผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานต์กันอย่างอุ่นใจ และมีความสุข

ในงานกรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีสงกรานต์ โดยสนับสนุนการประกวดเทพบุตรและเทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ด้วยการมอบรางวัลพิเศษ คือ รางวัลเทพบุตรและเทพีแห่งความสุข ซึ่งคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดที่ดูมีความสุขมากที่สุด ตัดสินจากผู้เข้าประกวดที่ยิ้มเก่ง มีรอยยิ้มฉายแววแห่งความสุข สดใส เป็นมิตร และจริงใจ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเทพบุตรแห่งความสุข ได้แก่ นายทศ คณนาพร และผู้ที่ได้รับรางวัลเทพีแห่งความสุข ได้แก่ นางสาวศิตางค์ภัทร อมรนาค ซึ่งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ และขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพบุตรและเทพีแห่งความสุข ทั้ง 2 ท่านได้รับเกียรติจาก คุณบุณยสิทธิ์ การะหงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายสามัญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกัน รายละ 500,000 บาทพร้อมเงินสดเป็นของรางวัล บรรยากาศรอบๆ บูธกรุงเทพประกันชีวิต เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุขของผู้คนและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเดินทางมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ เพราะในบูธปฐมพยาบาลเบื้องต้นของบริษัท นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำบูธ ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุขณะที่เล่นน้ำสงกรานต์แล้ว ยังให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่คนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งให้บริการน้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็นให้คลายร้อนแก่ผู้ร่วมงาน ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานในปีนี้ รู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น และอิ่มความสุขกลับบ้านไปเต็มๆ

กิจกรรมสร้างความสุข สืบสานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งเราจะได้เห็นกรุงเทพประกันชีวิตเข้าไปร่วมสร้างความสุขทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ