ศิลปวัฒนธรรม


กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสร้างความสุข สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ปี 2556

2013-04-17T00:00:00Z

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตร่วมสร้างความสุข สืบสานงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ปี 2556 ซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตที่สืบทอดมายาวนานกว่า 180 ปี

โดยในงานนี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตให้การสนับสนุน การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลก พร้อมกับสนับสนุนศาลเจ้าไต่เส่งปุดจ้อ และศาลเจ้าสามอ๋องฮู้ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถือศีลกินผัก ด้วยการจัดรถผักเข้าร่วมขบวนแห่ และให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ด้วยการจัดเต็นท์บริการน้ำดื่ม ไว้อำนวยความสะดวกตลอดทั้งงานอีกด้วย

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ