การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 
 1. การประกันภัยการเดินทางในประเทศ Travel Accident Insurance
 2. การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Comprehensive Travel Accident Insurance
 1. การประกันภัยการเดินทางในประเทศ Travel Accident Insurance ​​

  เดินทางได้อย่างสบายใจ ทุกที่ทุกเวลา ทั่วประเทศ

  สบายใจกับประกันภัยการเดินทางในประเทศ TA คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วประเทศ

   

  การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Comprehensive Travel Accident Insurance ​​

  เดินทางไกล มั่นใจได้ตลอดเส้นทาง

  เดินทางไกลหรือบ่อยแค่ไหน ก็มั่นใจได้ กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA คุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อธุรกิจสัมมนา หรือพักผ่อน มีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ชดเชยเงินระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว ฯลฯ พิเศษกว่าด้วยความคุ้มครองให้บุตรที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ฟรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

  tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com