hero

แผนฝึกอบรมและวิชาการ

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

มิถุนายน 2562 Update : 22/5/62

พฤษภาคม 2562 Update : 4/4/62

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

มิถุนายน 2562 Update : 22/5/62

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาหาดใหญ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาพิษณุโลก วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขานครสวรรค์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่1 ณ สาขาเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่1 ณ สาขาหาดใหญ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สาขานครสวรรค์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ