hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

เมษายน 2563 ประกาศยกเลิกอบรม ฉบับที่2

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

เมษายน 2563 ประกาศยกเลิกอบรม ฉบับที่1

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

เมษายน 2563 ประกาศยกเลิกอบรม ฉบับที่1

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สาขาอุบลราชธานี วันที่ 29 มีนาคม 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ณ สาขาอุบลราชธานี วันที่ 29 มีนาคม 2563

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ