hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แบบออนไลน์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

แบบเข้าอบรม ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แบบเข้าอบรม ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 18 มกราคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 19 มกราคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans (Room 1)

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 19 มกราคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans (Room 2)

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 20 มกราคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ