How To...ปลูกความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

​​หากอุปมาว่าการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) นั้นเสมือนกับการปลูกต้นไม้ แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีวิธีการเพาะที่ถูกต้องเพื่อให้ขยายผลงอกงาม และที่สำคัญต้องมีระยะเวลา เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางจัดการความมั่งคั่งในแบบฉบับของตนเอง จึงขอนำเสนอวิธีปลูกความมั่งคั่ง ดังนี้


เตรียมการเพาะปลูก

เมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนต้นทุนทางการเงินที่เรามี ซึ่งเงินนั้นอาจมาจากช่องหลายทาง ทั้งเงินเดือนประจำ ธุรกิจ หรือจากสินทรัพย์ แต่ไม่ว่าจะมาจากอะไร ปัจจัยสำคัญคือ วินัยการเก็บออมปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ การใช้จ่ายเกินจำเป็น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ คือ การทำบัญชีรับจ่าย ซึ่งจะทาให้เห็นว่ามีเงินจ่ายออกไปกับอะไร และต้องลดอย่างไรเพื่อไม่ให้มากระทบกับเงินออม
 

การเพาะปลูกและดูแลรักษา

การเพาะปลูกความมั่งคั่งที่ดีควรมีการวางแผนจัดสรรพื้นที่ในแปลงให้ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต เสมือนกับการนาเงินไปกระจายในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เช่น สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ที่ให้ปันผล และเพื่อเป้าหมายระยะยาว อย่างไรก็ตามระหว่างที่ต้นไม้เติบโตอาจมีแมลงหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ มาทำให้เสียหาย เสมือนกับชีวิตที่มีความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง จึงเปรียบได้กับการปกป้องรักษาต้นไม้แห่งความมั่งคั่งให้เติบโตอยู่รอดตามเป้าหมาย โดยควรมีแผนสำรองหรือการเตรียมเงินแบบใช้เงินก้อนเล็กปกป้องเงินก้อนใหญ่ด้วยการทำประกันชีวิต
 

การขยายพันธ์ต่อยอด

ในมุมของการขยายความมั่งคั่งเพื่อให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง คือการลงทุนนั่นเอง ซึ่งควรเน้นให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การต่อยอดความมั่งคั่งจึงมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตอบโจทย์

แบบฉบับของการสร้างความมั่งคั่งอาจไม่มีสูตรสำเร็จ การเริ่มต้นจากรู้จักเก็บออม จากนั้นควรจัดสรรเงินบางส่วนเพื่อการปกป้องไม่ให้ความเสี่ยงต่าง ๆ มากระทบกับเป้าหมาย และการรู้จักต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนให้สอดคล้องกับช่วงชีวิตและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพียงเท่านี้เมล็ดพันธุ์แห่งความสุขก็จะเติบโตตามระยะเวลาและปัจจัยที่เอื้อให้ขยายผลกลายเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

ที่มา : บทความ Wealth, well done! ปลูกความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดย สกาว สำราญคง CFP®​ ; สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, 2562
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ