hero

โรงพยาบาลคู่สัญญา


ท่านสามารถค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ให้บริการได้ตามด้านล่างนี้

เลือกตามประเภทการให้บริการ

โรงพยาบาล จังหวัด ประเภทการให้บริการ
พร้าว เชียงใหม่
พริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 นครสวรรค์
พริ้นซ์ ปากน้ำโพ2 นครสวรรค์
พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (พริ้นซ์ ฮอสพิทอล) สมุทรปราการ
พริ๊นซ์ อุทัยธานี อุทัยธานี
พริ้นซ์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
พริ้นซ์ลำพูน ลำพูน
พริ้นซ์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
พลับพลาชัย บุรีรัมย์
พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โรงพยาบาลตำรวจ ×

ที่อยู่:

2 ซ.ศูนย์วิจัย7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์:

0-2310-3000

โทรสาร:

การให้บริการ:

บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและ Day Surgery ณ โรงพยาบาล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล

Google Map:

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ