แบบประกันสุดคุ้มในงาน Thailand InsurTech Fair 2022


แบบประกันออนไลน์

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังหน้าแบบประกัน สามารถดูผลประโยชน์ คำนวณเบี้ย และซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง


แบบประกันช่องทางตัวแทน

สามารถดูข้อมูลแบบประกัน และรับคำปรึกษาวางแผนการเงินกับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ โดยคลิกที่ภาพเพื่อลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • โปรโมชั่นพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันที่ร่วมรายการ เฉพาะการซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2565 และใบคำขอเอาประกันชีวิตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติออกกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
  • บริษัทจะจัดส่ง บัตรกำนัล ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ