กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิตแนะนำแบบประกัน “โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง)”

2021-05-19T00:00:00Z
     กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตของสินเชื่อบ้าน “โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง)” เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุโดยไม่มีการเก็บเบี้ยประกันเพิ่ม เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนอนาคตให้หมดห่วง เตรียมรับมือทุกเรื่องในชีวิต

​​​      ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทได้พัฒนาแบบประกัน โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นมาแทนแบบประกัน โฮมเฟิสต์ และโฮมเฟิสต์ พลัส ที่ปัจจุบันยกเลิกการจำหน่ายแล้ว โดยแบบประกันโฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) มีคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย เงื่อนไขการรับประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ เบี้ยประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์เหมือนเดิมทุกประการ แต่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เพื่อความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงเทพ แม้ชีวิตจะพลิกผัน ก็มั่นใจได้ว่าบ้านยังเป็นของคนที่คุณรัก
     “จากข้อมูลผู้ซื้อแบบประกันโฮมเฟิสต์มีอายุเฉลี่ย 37 ปี และร้อยละ 73 เป็นผู้กู้เดี่ยวของสินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายความว่าเป็นคนวัยทำงานที่ต้องรับภาระการผ่อนบ้านเพื่อครอบครัว จึงควรเตรียมความพร้อมและวางแผนการเงินในอนาคต ด้วยประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตของสินเชื่อบ้านที่ให้ทั้งความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และช่วยคลายกังวลเรื่องภาระหนี้บ้าน เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว

​​ ​     “โฮมเฟิสต์ พลัส(ฉบับปรับปรุง)” เป็นแบบประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตของสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงเทพที่มีระยะเวลากู้รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองสูงสุด 30 ปี ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด พร้อมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง รวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน 100,000 บาท
​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต หรือติดต่อ Call Center โทร. 02 777 8888 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ