ประกันชีวิต

​​

กรุงเทพประกันชีวิต ช่วยให้คุณเตรียมพร้อม รับมือกับความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความ มั่นคงทางการเงิน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับสร้างฐานะ เพราะทุกช่วงชีวิตของคุณ มีคุณค่าและความต้องการแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์การวางแผนการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิต จึงมีความหลากหลาย ตอบโจทย์แต่ละช่วงชีวิตของคุณ และครอบครัว วางแผนการเงินกับที่ปรึกษาการเงิน ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิตทุกสาขา หรือโทร. 0 2777 8888

 

กรุงเทพประกันชีวิต ตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกช่วงชีวิต เพื่อการวางแผนชีวิตอย่างรอบด้าน

  1. วางแผนภาษี

  2. คุ้มครองชีวิต

  3. สะสมทรัพย์

  4. เตรียมเกษียณ

  5. คุ้มครองอุบัติเหตุ

  6. คุ้มครองทุพพลภาพ

  7. คุ้มครองสุขภาพ และโรคร้ายแรง