การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่

พนักงานอุ่นใจ เมื่อมีสวัสดิการคอยดูแล

มอบสวัสดิการไว้คอยดูแลพนักงานหรือลูกจ้างของคุณ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ในอาณาเขตประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com