บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส

มั่นใจ...คนข้างหลังจะไม่มีวันล้ม ด้วยบีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส หลักประกันที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ทั้งทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเสียชีวิต
 

บีแอลเอคุ้มครอง 2 พลัส
 

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณยังหายใจแต่ชีวิตต้องหยุด
ไม่สามารถหารายได้...
ไม่สามารถทำหน้าที่เสาหลักของครอบครัว...
ไม่สามารถปกป้องคนที่เรารัก...
หยุดความกังวลด้วยหลักประกันที่ให้คุ้มครองมากกว่า บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส แผนประกันความเสี่ยงคุ้มครองการสูญเสียรายได้ 2 ชั้น ทั้งจากการเสียชีวิต และคุ้มครองเพิ่มถึง 3 เท่า กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองภาระค่าใช้จ่ายเพื่อตนเองและคนข้างหลัง และเป็นเงินทุนสำหรับครอบครัวในอนาคต​

 
บีแอลเอคุ้มครอง 2 พลัส
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาชีวิต

2. คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงถึง 3 เท่าของสัญญาชีวิต

3. คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี

4. หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ตกเป็นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยของสัญญาชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (เฉพาะภัยมาตรฐานและผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 60 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์