เกนเฟิสต์ 245 พลัส

​​

ความคุ้มค่าสำหรับคนช่างเลือก เพราะเกนเฟิสต์ 245 พลัส ให้ท่านได้รับเงินคืนทุกปี ความคุ้มครองชีวิต และ 17 โรคร้าย พร้อมสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีและเงินก้อนโตเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด เพียงชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง 7 ปี หรือ 10 ปี เพื่อรับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนาน 15 ปี
 

  • เงินคืนทุกปี 3% - 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • เงินคืน 185% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบอายุสัญญา 15 ปี

  • ผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 245% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • ความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 17 โรค

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
     

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ​​

1. มะเร็ง

2. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง

3. กล้ามเนื้อหัวใจตาย

4. ผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

5. ศัลยกรรมลิ้นหัวใจ

6. เส้นเลือดหัวใจตีบร้ายแรงอื่นๆ

7. ไตวาย

8. กล้ามเนื้อเสื่อม

9. ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา

10. อัมพาต

11. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง

12. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป

13. ภาวะอันตรายต่อศีรษะชนิดรุนแรง

14. ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

15. ตาบอด

16. ภาวะหมดสติ

17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 15- 65 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี หรือ 10 ปี

4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

5. ทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา