เกนเฟิสต์ 500

​​

ความคุ้มครองที่มาพร้อมการออมที่คุ้มค่า รับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีและได้เงินก้อนเมื่อครบกำหนดเวลา โดยชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเพียง 10 ปี เพื่อรับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจของท่านและครอบครัวนานถึง 25 ปี
 

  • เงินคืน 225% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบอายุสัญญา 25 ปี

  • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 0 - 60 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

5. ทุนประกันภัยสูงสุด 3,000,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา