โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน

มอบหลักประกันที่มั่นคง เพื่อคนที่คุณห่วงใย ด้วยประกันชีวิต โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน

  • เบี้ยประกันภัยต่ำ คุ้มครองสูง

  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ครบกำหนดสัญญา รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 20 - 70 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี

4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา