กองทุนรวม

การวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน รวมถึงการจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เงินทำงานด้วยตัวเอง สามารถงอกเงยได้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงร่วมกับพัมธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยในการออมและการลงทุน ในรูปแบบกองทุนรวมต่างๆ เพื่อให้รายได้เพิ่มพูน เพียงพอสำหรับอนาคตคุณ และคนที่คุณรัก ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของชีวิต

 
วิสัยทัศน์
 
  1. กองทุนรวมตราสารทุน
  2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  3. กองทุนรวมแบบผสม
  4. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  5. กองทุนรวมตราสารหนี้
  6. กองทุนรวมแอลทีเอฟ
  7. กองทุนรวมตลาดเงิน
  8. กองทุนรวมตราสารหนี้แบบมีกำหนดระยะเวลา
  9. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ