สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย อุบัติเหตุ (อบ.) และบันทึกแนบท้าย ฆาตกรรม จลาจล (ฆจ.)

เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ เลือกได้ตามใจ คุ้มครองชีวิต/สูญเสียอวัยวะ

เพิ่มความมั่นใจให้ชีวิตหมดห่วงกับสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.) และบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล (ฆจ.) ดูแลทุกเรื่องอุบัติเหตุ พร้อมคุ้มครองชีวิตพิเศษ กรณีฆาตกรรมหรือภัยจากการจลาจล จ่ายค่ารักษาตามจริง เพื่อคุณพร้อมใช้ชีวิตประจำวันอย่างสบายใจ

 
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-64 ปี สำหรับ อบ.1 และ อบ.3 อายุ 15-64 ปี สำหรับ อบ.2

  • ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)

  • เน้นเรื่องชดเชยเงินค่ารักษาตัว อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.2)

  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตามจริง (อบ.3) 

    สบายใจได้ทุกวัน เมื่อมีหลักประกันคอยคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888