การประกันภัยโจรกรรม

ทรัพย์สินปลอดภัย มั่นใจที่มีความคุ้มครอง

คุ้มครองทรัพย์สินอันมีค่าของคุณในสถานที่เอาประกันภัย กรณีเสียหายหรือสูญหายจากการถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ตลอดจนความเสียหายต่อตัวอาคาร อันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สิน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com