การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ในอาณาเขตประเทศไทย

 
  1. ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN
  1. ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN ​​

    คุ้มครองคุ้มค่า ในการชดเชยค่าใช้จ่าย

    เบาใจกับค่ารักษาพยาบาล กับประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN คุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งกรณีเป็นคนไข้ในและคนไข้นอก พร้อมรับผลประโยชน์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

    รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

    tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com