การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เล่นกอล์ฟสบายใจ ไม่เดือดร้อนใคร

เพิ่มความมั่นใจ ให้คุณเล่นกอล์ฟอย่างสบายใจ คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้เล่นกอล์ฟ มีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เล่นกอล์ฟเอง ตลอดจนอุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com