การประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน

คุ้มครองทุกภัย เจ้าของบ้านอุ่นใจ

แบ่งเบาภาระเจ้าของบ้าน ด้วยประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) คุ้มครองครบครัน ทั้งตัวอาคาร ทรัพย์สินส่วนตัวและภายในอาคาร ค่าใช้จ่ายพิเศษหากต้องเปลี่ยนที่อยู่ชั่วคราว อุบัติเหตุส่วนบุคคล การสูญเสียค่าเช่า ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยาน และภัยจากโจรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com