การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ธุรกิจหยุด แต่ชีวิตยังเดินต่อได้

ให้ความคุ้มครองเจ้าของธุรกิจจากความสูญเสียที่ได้รับในระหว่างที่ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ (Standing Charges) และกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ควรจะได้รับในระหว่างธุรกิจหยุดชะงัก ภายในขอบเขตของกรมธรรม์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com